צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • יחסי עובד-מעסיק
  • מבוא – תבניות העסקה לביצוע עבודה
  • מיהו עובד? מבחני עזר לזיהויו של העובד השכיר חלק 1
  • מיהו עובד? מבחני עזר לזיהויו של העובד השכיר חלק 2
  • מיהו עובד? מבחני עזר לזיהויו של העובד השכיר חלק 3
  • מיהו עובד? מבחן התכלית במקרי העסקה מיוחדים
  • מיהו משתתף חופשי, Freelancer?
  • חברות כוח אדם וחברות שירותים - חלק 1
  • חברות כוח אדם וחברות שירותים - חלק 2
  • קיזוז והשבה