צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • חוקי מגן
  • תכליתו של משפט העבודה המגן חלק 1
  • תכליתו של משפט העבודה המגן חלק 2
  • חוק שכר מינימום, התשמז-1987 חלק 1
  • חוק שכר מינימום, התשמז-1987 חלק 2
  • חוק הגנת השכר, התשיח-1958 חלק 1
  • חוק הגנת השכר, התשיח-1958 חלק 2
  • חוק הגנת השכר, התשיח-1958 חלק 3
  • חוק הגנת השכר, התשיח-1958 חלק 4
  • חוק שעות עבודה ומנוחה, התשיא-1951 חלק 1
  • חוק שעות עבודה ומנוחה, התשיא-1951 חלק 2
  • חוק שעות עבודה ומנוחה, התשיא-1951 חלק 3
  • חוק שעות עבודה ומנוחה, התשיא-1951 חלק 4
  • חוק שעות עבודה ומנוחה, התשיא-1951 חלק 5
  • חוק שעות עבודה ומנוחה, התשיא-1951 חלק 6
  • האם עובד רשאי לותר על זכויותיו?