צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • חופש ההתארגנות במקום העבודה
    • הזכות לחופש ההתארגנות במישור הבינלאומי
    • מעמדם של ארגוני העובדים במאה ה-21
    • הזכות לחופש ההתארגנות במשפט הישראלי
    • היבטיו של הזכות לחופש ההתארגנות