צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • חוזה העבודה האישי
  • יחסי עובד-מעסיק כיחסים חוזיים
  • מאפייניו של חוזה העבודה האישי חלק 1
  • מאפייניו של חוזה העבודה האישי חלק 2
  • מאפייניו של חוזה העבודה האישי חלק 3
  • חובותיהם ההדדיות של העובד והמעסיק חלק 1
  • חובותיהם ההדדיות של העובד והמעסיק חלק 2
  • זכות היתר (הפררוגטיבה) הניהולית של המעסיק חלק 1
  • זכות היתר (הפררוגטיבה) הניהולית של המעסיק חלק 2
  • הזכות לשנות תנאי חוזה חלק 1
  • הזכות לשנות תנאי חוזה חלק 2
  • הזכות לשנות תנאי חוזה חלק 3