צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • זכות השביתה במקום העבודה
  • מבוא – זכות השביתה במקום העבודה
  • זכות השביתה במשפט הבינלאומי ובישראל
  • היקפה של זכות השביתה
  • ההגבלות על זכות השביתה חלק 1
  • ההגבלות על זכות השביתה חלק 2
  • סוגי השביתות חלק 1
  • סוגי השביתות חלק 2