צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • זכויות העובדים בעת חילופי מעסיקים
  • מבוא חלק 1
  • מבוא חלק 2
  • זכויות העובדים מכוח חוזה העבודה האישי והקיבוצי חלק 1
  • זכויות העובדים מכוח חוזה העבודה האישי והקיבוצי חלק 2
  • חילופי מעסיקים בדרך של מכירת מניות החברה חלק 1
  • חילופי מעסיקים בדרך של מכירת מניות החברה חלק 2
  • חילופי קבלני שירותים במקום העבודה