צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • איסור ההפליה ושוויון ההזדמנויות בעבודה
  • איסור ההפליה בעבודה בדין הישראלי
  • הבניית מושג ההפליה בהלכה הפסוקה
  • קבוצות מוגנות מפני הפליה
  • האם יש צורך להוכיח כוונה להפלות?
  • האם עובד יכול להסכים לתנאי מפלה בהסכם העבודה?
  • הסעדים לעובד שנפגע כתוצאה מהפליה
  • 05.7 - פרק שביעי
  • שכר שווה לעובדת ולעובד – בגצ גורן חלק 1
  • שכר שווה לעובדת ולעובד – בגצ גורן חלק 2