מתמטיקה ב לחשבונאים
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
26 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - אלגברה - משוואות מעריכיות

  זמן: 2:21 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - חדו"א - פונקציות מעריכיות

  זמן: 4:59 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - אלגברה - משוואות לוגריתמיות

  זמן: 2:40 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - חדו"א - פונקציות לוגריתמיות

  זמן: 4:20 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - הנגזרת

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - פונקציות בשני משתנים לכלכלנים - עקומות שוות ערך ונגזרות חלקיות

  זמן: 3:60 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 7 - קיצון ואוכף לפונקציה של שני משתנים

  זמן: 1:40 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 8 - קיצון של פונקציה של שני משתנים תחת אילוץ (כופלי לגרנג)

  זמן: 2:32 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 9 - אלגברה לינארית

  זמן: 3:07 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק