מאקרו כלכלה לחשבונאים (קורס חלקי)
מחיר הקורס: ₪159   ₪ 238.5
לרכישת הקורס
כולל:
11 שעות

לתשומת לבך, הקורס אינו כולל את סיכומי המאמרים שמהווים כרגע 40% מהחומר. מחיר הקורס מוזל בהתאם לכך.

הקורס כן מלמד את כל הנושאים התיאורטיים​.


תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - השפעות חיצוניות ומוצרים ציבוריים
  השפעות חיצוניות, יעילות חברתית, מקסימום רווחה, התערבות ממשלה, מוצרים ציבוריים.

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - חשבונאות לאומית

  זמן: 1:18 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - פונקצית הצריכה
   סוגי פונקציות, נטייה ממוצעת לצרוך, החיסכון הפרטי, סיכום, אגרות חוב ותכנית חיסכון, פונקציית צריכה ללא גודל אוטונומי, פונקציית צריכה בעלת נטייה שולית פוחתת, העברת הכנסות בין פרטים, חישוב נטייה שולית מצרפית

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 4 - השקעות
  השקעות מבוא, כדאיות השקעה, הקשר בין שער הריבית והערך הנוכחי, ערך נוכחי של תזרים מזומנים, ערך נוכחי נקי של תזרים מזומנים, כללי ברזל, שיעור תשואה פנימי, השוואה בין תכניות השקעה, השקעה חלקית, תזרים מזומנים אינסופי

  זמן: 1:09 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 5 - מודל קיינס פשוט במשק סגור

  זמן: 1:48 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - בנקים וכמות הכסף

  זמן: 1:45 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 7 - המודל המשולב - מודל קיינס עם שוק הכסף במשק סגור

  זמן: 25 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מאזן התשלומים ושוק מטבע חוץ

  זמן: 1:02 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - מודל קיינס - משק פתוח

  זמן: 55 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק