יסודות החשבונאות ב
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
43 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הלוואות

  זמן: 3:52 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - אגח נפרע תשלום אחד פרמיה וניכיון

  זמן: 6:60 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - אגח נפרע לשיעורין פרמיה וניכיון

  זמן: 6:44 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - חכירות - המחכיר IFRS16

  זמן: 2:15 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - חכירות - החוכר IFRS16

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - עלויות פירוק ופינוי

  זמן: 46 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - הפרשות התחייבויות ונכסים תלויים

  זמן: 1:29 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - תזרים מזומנים

  זמן: 6:45 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - הון עצמי

  זמן: 4:19 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - היוון עלויות אשראי

  זמן: 5:27 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - הנפקת מניות ואופציות

  זמן: 1:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק