חשבונאות ניהולית מתקדמת
מחיר הקורס: ₪159   ₪ 238.5
לרכישת הקורס
כולל:
15 שעות
שלום לכולם,לנושאים:חקר סטיות בייצור,מדדי ביצוע,עצי החלטה ועלויות איכות אין מענה בקורס / יש מענה חלקי בקורס. אנא תשומת לבכם.
מחיר הקורס הופחת בהתאם.

שלום לכולם,

לנושאים הבאים בקורס אין מענה / יש מענה חלקי בקורס. אנא תשומת לבכם.

מחיר הקורס הופחת בהתאם.

חקר סטיות בייצור - אין מענה.

מדדי ביצוע - אין מענה.

עצי החלטה - אין מענה.

עלויות איכות - אין מענה.

 

תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מנוף תפעולי ויחס שינוי התרומה

  זמן: 2:10 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מחירי העברה

  זמן: 1:17 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - יחסים פיננסיים

  זמן: 1:44 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - תהליך למידה - עקום למידה

  זמן: 2:19 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מודל JIT - "תמחיר בדיעבד"

  זמן: 43 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - ניהול איכות TQM

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - ניהול פרוייקטים PERT

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - תורת האילוצים

  זמן: 1:45 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - מודל EOQ

  זמן: 1:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק