דוחות מאוחדים
מחיר הקורס: ₪99   ₪ 148.5
לרכישת הקורס
כולל:
16 שעות

להודעה חשובה לפני רכישה, בנושא תאימות הקורס לתכנים הנלמדים בכיתה - לחץ ראה/י עודלתשומת לבכם,

עברנו בעיון על הקורס המועבר בבינתחומי בנושא זה.

התקנים IAS39 (הוחלף ב- IFRS9) ו- IAS27 (הוחלף ב- IFRS10) התעדכנו כאמור, אך החומרים באתרים טרם. כלומר, אין לנו מענה לתקנים החדשים באתר. באשר ל- IFRS9 אנחנו לא רלוונטיים בכלל בשלב זה.

לגבי IFRS10 הכללים הטכניים באשר לאיחוד דוחות כספיים לא השתנו, ועל כן ההסברים בו עדיין רלוונטיים. ההבדל העיקרי בין IAS27 ו- IFRS10 הוא ההגדרה של שליטה ומתי מאחדים. כאמור, טכניקת האיחוד לא השתנתה. 

במהלך הסמסטר אנחנו נפעל לשיפור ועדכון חומרי הלימוד. לעת עתה, מחיר הקורס הופחת באופן משמעותי - לשיקולכם בטרם הרכישה ובכל מקרה חשוב ללמוד עם עין על חומרי הלימוד של הכיתה.

תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - ההיבט התיאורטי

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - יום הרכישה

  זמן: 3:24 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - שינוים בשיעור החזקה

  זמן: 2:43 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סוגיות

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - איחוד דוחות כספיים

  זמן: 2:49 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - תרגול ברמת מבחן

  זמן: 3:12 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - עסקאות פנימיות

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק