בעיות מדידה בחשבונאות
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
46 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מיסים על הכנסה

  זמן: 9:44 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - השקעה בחברה כלולה - IAS 28 - פרק הקדמה

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - מבנה תרגיל - צירוף עסקים IAS28

  זמן: 3:34 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - יום הרכישה - היום הראשון IAS28

  זמן: 3:59 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - לאחר יום הרכישה IAS28

  זמן: 6:08 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - סוגיות שונות IAS28

  זמן: 4:55 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - שינויים בשיעור החזקה IAS28

  זמן: 4:20 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מודל הערכה מחדש וניירות ערך זמינים למכירה - דגשים IAS28

  זמן: 1:00 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - פרק תרגול ברמת מבחן IAS28

  זמן: 1:25 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - עסקאות פנימיות IAS28

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - דוחות לתקופת ביניים

  זמן: 3:54 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - ירידת ערך

  זמן: 3:25 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - IFRS 5

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק