צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • Extrema, Increase, Decrease
  • Increasing, Decreasing
  • Extrema, example 1
  • Extrema, example 2
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 5
  • Exercise 6
  • Exercise 7
  • Exercise 8
  • Exercise 9
  • Exercise 10
  • Exercise 11
  • Exercise 12
  • Exercise 13
  • Exercise 14
  • Exercise 15
  • Exercise 16
  • Exercise 17
  • Exercise 18
  • Exercise 19
  • Exercise 20
  • Exercise 21
  • Exercise 22
  • Exercise 23
  • Exercise 24
  • Exercise 25
  • Exercise 26
  • Exercise 27
  • Exercise 28
  • Exercise 29
  • Exercise 30
 • Inflection, convex, concave
  • Concavity & Convexity
  • Inflexion Points
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 5
  • Exercise 6
  • Exercise 7
  • Exercise 8
  • Exercise 9
  • Exercise 10
  • Exercise 11
  • Exercise 12
  • Exercise 13
  • Exercise 14
  • Exercise 15
  • Exercise 16
  • Exercise 17
  • Exercise 18
  • Exercise 19
  • Exercise 20
  • Exercise 21
  • Exercise 22
  • Exercise 23
  • Exercise 24
  • Exercise 25
  • Exercise 26
  • Exercise 27
  • Exercise 28
  • Exercise 29
 • Vertical Asymptotes
  • Vertical Asymptotes
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 5
  • Exercise 6
  • Exercise 7
  • Exercise 8
  • Exercise 9
  • Exercise 10
  • Exercise 11
  • Exercise 12
  • Exercise 13
  • Exercise 14
  • Exercise 15
  • Exercise 16
  • Exercise 17
  • Exercise 18
  • Exercise 19
  • Exercise 20
  • Exercise 21
  • Exercise 22
  • Exercise 23
  • Exercise 24
  • Exercise 25
  • Exercise 26
  • Exercise 27
  • Exercise 28
  • Exercise 29
  • Exercise 30
  • Exercise 31
  • Exercise 32
  • Exercise 33
  • Exercise 34
 • Horizonal Asymptotes
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 5
  • Exercise 6
  • Exercise 7
  • Exercise 8
  • Exercise 9
  • Exercise 10
  • Exercise 11
  • Exercise 12
  • Exercise 13
  • Exercise 14
  • Exercise 15
  • Exercise 16
  • Exercise 17
  • Exercise 18
  • Exercise 19
  • Exercise 20
  • Exercise 21
  • Exercise 22
  • Exercise 23
  • Exercise 24
  • Exercise 25
  • Exercise 26
  • Exercise 27
  • Exercise 28
  • Exercise 29
  • Exercise 30
  • Exercise 31
  • Exercise 32
  • Exercise 33
  • Exercise 34
  • Exercise 35
  • Exercise 36
  • Exercise 37
 • Oblique Asymptotes
  • Obliqe Asymptotes
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 5
  • Exercise 6
  • Exercise 7
  • Exercise 8
  • Exercise 9
  • Exercise 10
  • Exercise 11
  • Exercise 12
  • Exercise 13
  • Exercise 14
  • Exercise 15
  • Exercise 16
  • Exercise 17
  • Exercise 18
  • Exercise 19
  • Exercise 20
  • Exercise 21
  • Exercise 22
  • Exercise 23
  • Exercise 24
  • Exercise 25
  • Exercise 26
  • Exercise 27
  • Exercise 28
  • Exercise 29
  • Exercise 30
  • Exercise 31
  • Exercise 32
  • Exercise 33
  • Exercise 34
  • Exercise 35
  • Exercise 36
 • Curve plotting
  • Exercise 2
  • Exercise 4
  • Exercise 6
  • Exercise 8
  • Exercise 9
  • Exercise 10
  • Exercise 11
  • Exercise 12
  • Exercise 13
 • Global Extrema
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 5
  • Exercise 6
  • Exercise 7
  • Exercise 8
  • Exercise 9
  • Exercise 10
  • Exercise 11
  • Exercise 12
  • Exercise 13