צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • The derivative
  • Exercise 1 - parts 1-6
  • Exercise 1 - parts 6-12
  • Exercise 2 - parts 1-4
  • Exercise 2 - parts 5-8
  • Exercise 2 - parts 9-12
  • Exercise 3 - parts 1-4
  • Exercise 3 - parts 5-8
  • Exercise 3 - parts 9-12
  • Exercise 4
  • Exercise 5 - parts 1-6
  • Exercise 5 - parts 7-12
  • exercise 6 - parets 1-4
  • exercise 6 - parts 5-8
  • exercise 6 - parts 9-12
  • exercise 7 - parts 1-4
  • exercise 7 - parts 5-8
  • exercise 7 - parts 9-12
  • exercise 8 - parts 1-2
  • exercise 8 - parts 3-4
  • exercise 9 - part 5
  • exercise 9 - part 6
  • exercise 9 - part 7
  • exercise 9 - part 8
  • exercise 9 - parts 1-2
  • exercise 9 - parts 3-4