צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • Continuous functions
  • Lesson - Continuity
  • exercise 1
  • exercise 2
  • exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 5
  • Exercise 6
  • Exercise 7
  • Exercise 8
  • Exercise 9
  • exercise 10
  • exercise 11
 • Points of discontinuity
  • Lesson - Discontinuity
  • exercise 12
  • exercise 13
  • exercise 14
 • The intermediate theorem
  • exercise 15
  • exercise 16
  • exercise 17
  • exercise 18
  • exercise 19
  • exercise 20