צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • Tangent and normal lines - Level A
  • Exercise 1
  • Exercise 1alt
  • Exercise 2
  • Exercise 2alt
  • Exercise 3
  • Exercise 3alt
  • Exercise 4
  • Exercise 4alt
  • Exercise 5
  • Exercise 5alt
  • Exercise 6
  • Exercise 7
  • Exercise 8a
  • Exercise 8b
  • Exercise 9
  • Exercise 10
  • Exercise 11
  • Exercise 12
 • Tangent and normal lines - Level B
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4a
  • Exercise 4b
  • Exercise 5a
  • Exercise 5b
  • Exercise 6
  • Exercise 7
  • Exercise 8a
  • Exercise 8b
  • Exercise 9a
  • Exercise 9b
  • Exercise 10
  • Exercise 11
 • Tangent and normal lines - implicit
  • Exercise 1
  • Exercise 2a
  • Exercise 2b
  • Exercise 3
 • Tangent and normal lines - f^g
  • Exercise 1
  • Exercise 2
 • Tangent and normal lines - parametric
  • Exercise 1a
  • Exercise 1b
 • Tangent and normal lines - angles
  • Exercise 1
  • Exercise 2a
  • Exercise 2b
 • Vertical tangents and cusps
  • Exercise 1a
  • Exercise 1b
  • Exercise 2a
  • Exercise 2b
  • Exercise 3
  • Exercise 4a
  • Exercise 4b
  • Exercise 5a
  • Exercise 5b
  • Exercise 5c
 • Linear Approximation
  • Linear Approximation 1
  • Linear Approximation 2