צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מהי אופצייה 1
  • 2 CALL רכישת אופציית
  • 3 CALL כתיבת אופציית
  • 4 PUT רכישת אופציית
  • 5 PUT כתיבת אופציית
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18