צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • שחזורי שאלות ממבחנים בנושא אינפלציה ומדד
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7