צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הגדרות וסוגי פרויקטים
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • חישוב NPV ותרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • חישוב IRR-א
  • חישוב IRR-ב ותרגיל 7
  • תרגיל 8
  • חישוב PI ותרגיל 9
  • תרגיל 10
  • השוואת אופק ותרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • תרגיל 17