צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תזמז ללא מס - א
  • תזמז ללא מס - ב
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תזמז עם מס - א
  • תזמז עם מס - ב
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תזמז - נעלם ותרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • השוואת אופק ותרגיל 15
  • תרגיל 16
  • החלפת מכונות - א ותרגיל 17
  • החלפת מכונות - ב ותרגיל 17
  • תרגיל 18
  • ייצור עצמי-ספק ותרגיל 19
  • תרגיל 20
  • תרגיל 21
  • תרגיל 22
  • תרגיל 23
  • תרגיל 24
  • תרגיל 25
  • תרגיל 26 - א
  • תרגיל 26 - ב