צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • שימושי האינטגרל הכפול
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • חישוב נפח עם אינטגרל כפול
  • דוגמה
  • חישוב נפח גוף בין שני משטחים
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11 סעיף א - מסה של לוח דק
  • שאלה 11 סעיף ב - מרכז הכובד של לוח דק
  • שאלה 12 - מומנט התמד של לוח דק
  • שאלה 13 - שטח של משטח