צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • קיצון של פונקציה של שני משתנים תחת אילוץ
  • מבוא
  • מתכון לפתרון
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • הערת סימון חשובה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6 א
  • שאלה 6 ב
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13