צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • קיצון מוחלט של פונקציה בשני משתנים בקבוצה סגורה וחסומה
  • מבוא
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • דוגמה 3
  • דוגמה 4
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5