צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • פונקציות סתומות
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • גזירה סתומה מסדר שני
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
 • שימושים גאומטריים
  • מישור משיק למשטח - נוסחה מפורשת
  • מישור משיק למשטח - נוסחה סתומה
  • שאלה 1
  • שאלה 2 והסבר על ישר ניצב למשטח
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • מציאת מישור משיק וישר נורמל למשטח פרמטרי
  • שאלה 5
  • שאלה 6