צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • פונקציות סתומות - הפן הטכני
  • גזירה סתומה מסדר ראשון
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • גזירה סתומה מסדר שני
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • יעקוביאן
  • גזירה סתומה למערכת משוואות - עם יעקוביאן
  • גזירה סתומה למערכת משוואות - ללא יעקוביאן
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
 • פונקציות סתומות - הפן התאורטי
  • הקדמה למשפט הפונקציות הסתומות
  • משפט הפונקציות הסתומות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • משפט הפונקציות הסתומות למספר משתנים
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • משפט הפונקציות הסתומות למערכת משוואות
  • שאלה 17
  • שאלה 18
 • שימושים גאומטריים
  • מישור משיק למשטח - נוסחה מפורשת
  • מישור משיק למשטח - נוסחה סתומה
  • ישר ניצב למשטח
  • ישר משיק לעקום
  • מישור נורמלי לעקום
  • ישר משיק ומישור נורמלי לעקום החיתוך של משטחים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • מציאת מישור משיק וישר נורמל למשטח פרמטרי
  • שאלה 13
  • שאלה 14