צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • משפט סטוקס
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף ג
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7