צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • משפט הדיברגנץ
  • מבוא
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8