צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אינטגרלים קוויים ושימושיהם
  • הצגה פרמטרית של עקום
  • הצגה פרמטרית של עקום במרחב
  • סיכום של עקומים פרמטרים נפוצים
  • אינטגרל קוי מסוג 1
  • שדה וקטורי
  • אינטגרל קוי מסוג שני
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11 סעיף א
  • שאלה 11 סעיף ב
  • שאלה 12 סעיף א
  • שאלה 12 סעיף ב
  • שאלה 12 סעיף ג
  • שאלה 12 סעיף ד
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15 סעיף א
  • שאלה 15 סעיף ב
  • שאלה 15 סעיף ג
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18 סעיף א
  • שאלה 18 סעיף ב
  • שאלה 19