צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הצגה פרמטרית של משטח
  • הצגה פרמטרית של משטח
  • ספירה
  • אליפסואיד
  • גליל אליפטי
  • חרוט אליפטי
  • היפרבולואיד
  • פרבולואיד אליפטי
  • פרבולואיד היפרבולי
  • הזזה של משטח
  • מישור
 • אינטגרלים משטחיים מסוג 1
  • אינטגרל משטחי מסוג ראשון
  • משטח פרמטרי
  • שימושים
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
 • אינטגרלים משטחיים מסוג 2
  • משטח בר כיוון
  • אינטגרל משטחי מסוג שני
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • נוסחה מקוצרת
  • משטח פרמטרי
  • דוגמה 3
  • דוגמה 4
  • דוגמה 5
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5