צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • זרם, חוק אוהם וחיבור נגדים
  • 11-0-1 הגדרת הזרם
  • 11-0-2 חוק אוהם, חיבור נגדים בטור ובמקביל
  • 11-0-3 תרגיל 1, שנים במקביל אחד בטור
  • 11-0-4 מרובע עם אלכסון
  • 11-0-4 תרגיל, 4 חוליות
  • 11-0-5 שלושה נגדים
  • 11-0-6 שניים של 1 שניים של 2 ושניים של 3
 • חוקי קירכוהוף
  • מהו נתק ומהו קצר
  • חוקי קירכהוף
  • חוקי קירכהוף המשך, מתח בין שתי נקודות
  • נוסחת קרמר לפתרון מערכת משוואות
  • שיטת זרמי חוגים
  • תרגיל-חוגים
  • הסבר על מקור מתח לא אידיאלי ומתח הדקים
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • מדידת הכאמ של הסוללה
  • תרגיל- מעגל עם סוללה לא אידיאלית