צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • תרגילים אמריקאים קצרים
  • 2.2 עזית הכלבה הצנחנית
  • 2.4 זמן מחזור למטוטלת של שתי מסות
  • 2.6 שחיין ממהר להגיע לקצה
  • 2.8 שני בולים מתגלשים ומתנגשים
  • 2.10 מסה נייחת בכוח מדומה
  • 2.12 תנע זוויתי אלסטי ופלסטי
  • 2.14 נחש יוצא מכד
  • 2.16 פרה ודיסקה במהירות קבועה
 • תרגילים ברמת מבחן
  • ארץ סובב שמש
  • חישוק ומשולש בתוכו
  • מוט נופל
  • מסה נופלת על משולש
  • מתנועה מעגלית לפגיעה במטרה (מבט מלמעלה)
  • תנועה תחת פיי
  • נחום תקום, מבחן תא
  • מסות על חרוט, מבחן תא
  • כדורים פוגעים במוטות, מבחן תא
  • מצוף בתנועה הרמונית, מבחן תא
  • מגדל קוביות
  • זבוב על דיסקה
  • חצי כדור בתנועה הרמונית
  • אנרגיה אבודה בהחלקה
  • גולש על סקייטבורד
  • מטרונום
  • התנגשות במשולש על רצפה
  • לווין יורה זנב בכיוון התנועה
  • עבודה לאורך דרך במסילה
  • מסה וקפיץ בתוך מסגרת
  • שתי מסות גלגלת נעה וכוח חיצוני
  • כדור נזרק בשיפוע
  • מסה קשורה למסה ולקפיץ אנכי
  • מסה תלויה גלגלת ושלוש מסות על שולחן