צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • נוסחאות וחוקי שימור
  • 1.1 נוסחה
  • 1.2 תנז של גוף שזז בקו ישר
  • 1.3 הקשר למומנט כוח וחוק שימור התנע הזוויתי
  • 1.4 איך ניגשים לשאלות
  • תרגיל - תנז בזריקה משופעת
  • תרגיל - גוף מסתובב על שולחן ונמשך למרכז
  • תרגיל - שתי מחליקות על הקרח
  • תרגיל - כדור מסתובב אנכית
  • תרגיל - כדור בתוך חרוט
  • תרגיל - כדור מסתובב מחובר למסה תלויה
  • תרגיל - מומנט הכוח לא תלוי בנקודת הייחוס
  • תרגיל - תנע זוויתי לא תלוי בנקודת ייחוס
 • תנע זוויתי ביחס למרכז מסה
  • 2.1 הקדמה
  • 2.2 איך משתמשים בנוסחה!1!
  • 2.3 מספר גופים במערכת אינו משנה את הנוסחה!1!
  • 2.4 מרכז המסה לא חייב לזוז בקו ישר!1!
  • 2.5 פיתוח הנוסחה!1!
 • פרסציה
  • 3.1 חישוב התנע הזוויתי
  • 3.2 חישוב לפי המכפלה הוקטורית
  • 3.3 מומנט הכוח
  • 3.4 סיכום
 • תרגילים בפרסציה
  • 4.1 נקודה על גלגל
  • 4.2 מוט מסתובב בזווית עם הציר האנכי