צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • נוסחאות בסיסיות בתנועה מעגלית
  • 1.1 הגדרה וחישוב דרך בתנועה מעגלית
  • 1.2 המהירות הקווית
  • 1.3 המהירות הזוויתית
  • 1.4 דוגמה-נהג מרוצים
  • 1.5 תדירות וזמן מחזור
  • 1.6 דוגמה-חישוב מהירות זוויתית של מחוגי שעון
  • 1.7 תרגיל-חישוב מהירות זוויתית של כדור הארץ
  • 1.8 התאוצה הרדיאלית
  • 1.9 הכוח בתנועה מעגלית
  • 1.10 איך נגשים לשאלות
  • 1.11 דוגמה-יובל מסובבת אבן
  • 1.12 תרגיל-מסה קשורה לעמוד מסתובב
  • 1.13 תרגיל-כדור בקערה כדורית
  • 1.14 תאוצה זוויתית
  • 1.15 דוגמה-תאוצה זוויתית נהג המרוצים
  • 1.16 תרגיל- זווית משתנה בזמן
  • 1.17 תאוצה משיקית
  • 1.18 קצת סדר
  • 1.19 תרגיל-תאוצה משיקית קבועה
  • 1.20 תרגיל- תאוצה משיקית רדיאלית וכוללת
  • 1.21 הכוחות בתנועה מעגלית ואיך נגשים לשאלות (חלק שני)
  • 1.22 דוגמה-כוח על נהג המרוצים
  • 1.23 סיכום
  • 2.1 מעגל אנכי
  • 2.2 דוגמה - כדור בלופ
  • 2.3 נוסחה לגובה במעגל אנכי
  • 2.4 תרגיל- כוחות במטוטלת
  • 2.5 התנאי להשלים סיבוב
  • תרגיל- רוכב אופנוע במעגל אנכי
  • תרגיל - קופסה מחליקה על גבעה מעגלית
 • תרגיל בסיסי בתנועה מעגלית
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • הכוח הצנטרפוגלי
  • 3.1 הכוח הצנטרפוגלי
  • 3.2 הכוח הצנטרפוגלי - המשך
  • תרגיל-מסה על שולחן מסתובב
 • תרגיל מסה על שולחן מסתובב
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • וקטורים בתנועה מעגלית
  • 4.1 הכיוון של המהירות הזוויתית
  • תרגיל למציאת הכיוון של אומגה
  • 4.2 הקשר הוקטורי בין המהירות הקווית לזוויתית
  • תרגיל לנוסחה
  • 4.3 הקשר הוקטורי בין התאוצה הזוויתית לתאוצה הקווית
  • 4.4 תרגיל-תאוצה זויתית קבועה כוקטור
  • 5.1 וקטור המיקום
  • 5.2 דוגמה-וקטור המיקום של נהג המרוצים
  • 5.3 וקטורי היחידה r כובע וטטה כובע
  • 5.4 וקטורי המהירות והתאוצה והוכחה לנוסחאות
  • 5.5 תרגיל-תנועה מעגלית שאינה סביב הראשית
 • תרגיל תנועה מעגלית שאינה סביב הראשית
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • תרגיל תאוצה משיקית קבועה
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • תרגיל זווית משתנה בזמן
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • תרגיל מציאת מיקום כפונקציה של הזמן
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • תרגילים מסכמים
  • תרגיל-מטוטלת מסתובבת אופקית
  • תרגיל- מכונית במחלף
  • תרגיל- שני גופים על מסילה מעגלית אנכית(כולל עבודה ואנרגיה)
  • תרגיל-מציאת מיקום כפונקציה של הזמן
  • תרגיל-מסובבים פיצה בתנועה מעגלית
  • תרגיל-תאוצה משיקית קבועה
  • תרגיל-זווית בין משיקית לכוללת
  • תרגיל-חמישה סיבובים
  • תרגיל-טנק יורה פגז מדיסקה מסתובבת
 • תרגילים מסכמים למתקדמים
  • תרגיל-נקודה על גלגל
  • תרגיל- חבל עם מסה מסתובב*
  • תרגיל- מטוטלת כפולה מסתובבת אופקית*
  • תרגיל-מים בכלי מסתובב**