צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • תנועה הרמונית פשוטה
  • 1.1 משוואת התנועה ההרמונית
  • 1.2 דוגמה - מסה מתנגשת במסה
  • 1.3 דוגמה - מסה על שולחן מחוברת למסה תלויה
  • 1.4 כוחות קבועים והזזה של נקודת שיווי משקל
  • 1.5 דוגמה - מטוטלת מתמטית (עם מומנטים)
  • 1.6 מטוטלת פיזיקאלית
  • 1.7 דוגמה - דיסקה עם חור
  • 1.8 ניתוח מאנרגיה
  • 1.9 דוגמה - מטוטלת מתמטית (עם אנרגיה)
  • תרגיל - גליל מחובר לקפיץ מתגלגל ללא החלקה
  • תרגיל - גלגלת מסה וקפיץ
  • תרגיל - מוט תלוי מחובר עם קפיץ לקיר
 • תנועה הרמונית מרוסנת
  • 2.1 תנועה הרמונית מרוסנת - הרצאה
  • 2.2 פתרון המשוואה הדפירנציאלית
  • תרגיל - כדור במיכל מים
  • תרגיל - שני קפיצים בנוזל
  • תרגיל - איבוד אנרגיה במחזור
 • תנועה הרמונית מאולצת
  • 4.1 תנועה הרמונית מאולצת ומרוסנת
  • 4.2 האמפליטודה של התנועה ותהודה
  • 4.3 תרגיל - מסה בין קירות זזים
  • 4.4 קצת חישובים
  • 4.6 תרגיל-מציאת תדירות ברבע אמפליטודה
  • 4.7 פתרון המשוואה הדפירנציאלית
  • תרגיל - מסה תלויה על קרש נע
 • תרגילים מסכמים
  • תרגיל -דיסקה כפולה מסה וקפיץ
  • תרגיל - מוט על שני גלגלים
  • תרגיל - מסה על משטח על קפיץ אנכי
  • תרגיל - משטח על דסקה מחובר לקפיץ
  • תרגיל - תנודה בתעלה בכדו״א
 • תרגילים מסכמים (מטוטלות שונות)
  • תרגיל-שני חצאי דיסקה
  • תרגיל-חצי חישוק ושתי מסות
  • תרגיל-מטוטלת על עגלה נעה
  • תרגיל-קפיץ מוט ומסה
  • תרגיל-מטוטלת בשדה מגנטי
 • תרגילים למתקדמים
  • תרגיל - מסה בין שני קפיצים עם אורך זניח
  • תרגיל - מסה בין שני קפיצים** (אורך רפוי לא זניח)
  • תרגיל - מוט על חצי כדור**
  • תרגיל - עכביש בשיווי משקל יציב*
  • תרגיל - תיבה על כיפה חצי כדורית**
  • תרגיל - מסה בתוך חישוק מסתובב (כולל קוריאוליס וקוארדינטות פולריות , רק למי שמכיר את אחד מהנושאים)
  • תרגיל - מסה בתוך חישוק מסתובב עם חיכוך (כולל קואורדינטות פולריות , קוריאוליס ותנועה מרוסנת, רק למי שמכיר את הנושאים)
 • תרגילים לבקשת סטודנטים
  • 6.1 כדור מתגלגל בצינור
  • 6.2 קפיץ נמתח להתארכות מקסימלית
  • 6.3 דיסקה כפולה מסה וקפיץ