צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • תנועה הרמונית פשוטה
  • 1.1 משוואת התנועה ההרמונית
  • 1.2 דוגמה - מסה מתנגשת במסה
  • 1.3 תרגיל - מסה על שולחן מחוברת למסה תלויה
  • 1.4 כוחות קבועים והזזה של נקודת שיווי משקל
  • 1.5 תרגיל - מוט תלוי מחובר עם קפיץ לקיר
  • 1.6 תרגיל - מטוטלת מתמטית (עם מומנטים)
  • 1.7 מטוטלת פיזיקאלית
  • 1.8 דוגמה - מטוטלת פיזיקאלית
  • 1.9 ניתוח מאנרגיה
  • 1.10 תרגיל - מטוטלת מתמטית (עם אנרגיה)
 • תנועה הרמונית מרוסנת
  • 2.1 תנועה הרמונית מרוסנת - הרצאה
  • 2.2 פתרון המשוואה הדפירנציאלית
  • 2.3 דוגמה - כדור במיכל מים
 • תנועה הרמונית מאולצת
  • 4.1 תנועה הרמונית מאולצת ומרוסנת
  • 4.2 האמפליטודה של התנועה ותהודה
  • 4.3 תרגיל מסה בין קירות זזים
  • 4.4 קצת חישובים
  • 4.6 תרגיל-מציאת תדירות ברבע אמפליטודה
  • 4.7 פתרון המשוואה הדפירנציאלית
 • תרגילים מסכמים
  • 5.3 גלגלת מסה וקפיץ
  • 5.4 מוט על שני גלגלים
  • 5.12 מסה על משטח על קפיץ אנכי
  • 5.13 משטח על דסקה מחובר לקפיץ
  • 5.15 תנודה בתעלה בכדו״א
 • תרגילים מסכמים (מטוטלות שונות)
  • תרגיל-דיסקה עם חור
  • תרגיל-שני חצאי דיסקה
  • תרגיל-חצי חישוק ושתי מסות
  • תרגיל-מטוטלת על עגלה נעה
  • תרגיל-קפיץ מוט ומסה
  • תרגיל-מטוטלת בשדה מגנטי
 • תרגילים למתקדמים
  • 5.16 מסה בין שני קפיצים עם אורך זניח
  • 5.17 מסה בין שני קפיצים (אורך רפוי לא זניח)
  • 5.18 שני קפיצים בנוזל
  • 5.19 מוט על חצי כדור
  • 5.20 שיווי משקל יציב - שאלה פשוטה
  • 5.21 עכביש בשיווי משקל יציב
  • תרגיל-תיבה על כיפה חצי כדורית
  • תרגיל- מסה בתוך חישוק מסתובב עם חיכוך
  • תרגיל- מסה בתוך חישוק מסתובב
 • תרגילים לבקשת סטודנטים
  • 6.1 כדור מתגלגל בצינור
  • 6.2 קפיץ נמתח להתארכות מקסימלית
  • 6.3 דיסקה כפולה מסה וקפיץ