צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • תנועה בקו ישר (מימד אחד)
  • --- רמת תיכון---
  • 0. הקדמה- תנועה בקו ישר ברמת תיכון ומכינה
  • 0.1 תנועה בקו ישר במהירות קבועה ובתאוצה קבועה
  • 0.2 דוגמה- דני ודנה רצים זה לקראת זו
  • 0.3 תרגיל- דני שכח את הפלאפון
  • 0.4 תרגיל- גרף של מהירות אופנוע בזמן
  • 0.5 תרגיל- גרף מהירויות של שני גופים
  • 0.6 תרגיל עם הכל
  • 0.7 נפילה חופשית וזריקה אנכית
  • 0.8 תרגיל- תפוח עץ
  • 0.9 תרגיל- חסידה מביאה חבילה
  • 0.10 תרגיל-דני זורק כדור מחלון גבוה
  • 0.11 תרגיל- גוף נזרק אנכית מגג בניין
  • 0.12 תרגיל- כדור נזרק מלמעלה וגוף נזרק מלמטה
  • --- רמת אקדמיה---
  • 1.1 מהירות רגעית ומהירות ממוצעת
  • 1.2 תרגיל- מהירות כנגזרת של פולינום
  • 1.3 תרגיל- תנועה בקו ישר, מהירות כנגזרת
  • 1.4 הסבר מדוע מהירות רגעית היא נגזרת של המיקום
  • 1.5 תאוצה רגעית ותאוצה ממוצעת
  • 1.6 סיכום ביניים
  • 1.7 איך מוצאים מהירות מתאוצה
  • 1.8 איך מוצאים מיקום ממהירות
  • 1.9 מקרה פרטי של תאוצה קבועה
  • תרגיל- תנועה בקו ישר, מהירות כנגזרת ותאוצה
  • תרגיל- תאוצה מפוצלת
  • תרגיל- מהירות מינימלית
  • תרגיל-ילד זורק כדור בקפיצה*
  • תרגיל-זמן מינימלי לסיים מסלול*
  • תרגיל- כמה זמן הרכבת נסעה במהירות קבועה*
  • תרגיל-אדם משחרר כדור מתוך מעלית*
 • ------------
 • -----------
 • תנועה במישור וזריקה משופעת
  • 4.1 --- רמת תיכון---
  • 4.2 חזרה על זריקה אופקית ומשופעת
  • 4.3 דוגמה - דן יורה חץ על עץ
  • 4.4 תרגיל- כדור מתגלגל מגג משופע
  • 4.5 תרגיל- תנועת כדור עם רוח נגדית
  • 4.6 תרגיל- מסירה בפוטבול
  • 4.5 --- רמת אקדמיה---
  • 4.6 וקטור המיקום
  • 4.7 וקטור העתק
  • 4.8 וקטור המהירות הממוצעת
  • 4.9 דוגמה מהירות ממוצעת
  • 4.10 וקטור ההעתק האינפיטיסימאלי
  • 4.11 וקטור המהירות הרגעית
  • 4.12 דוגמה - מהירות רגעית
  • 4.13 תאוצה ממוצעת ותאוצה רגעית
  • 4.14 דוגמה - תאוצה
  • 4.15 מהירות ומיקום מתאוצה
  • 4.16 ההבדל בין דרך להעתק ובין speed ל-velocity
  • 4.17 תרגיל - דרך והעתק
 • משוואת מסלול
  • משוואת מסלול, הסבר ודוגמה
  • דוגמה- משוואת מסלול
  • תרגיל-זריקה משופעת על מישור משופע
 • -------------
 • תרגילים נוספים
  • תרגיל- גודל מהירות מינימלי
  • תרגיל-וקטורים בזריקה משופעת
  • תרגיל- וקטור מיקום ומסלול
  • תרגיל- וקטור מיקום ומסלול עם זמן בריבוע
  • תרגיל-רובין הוד יורה ותופס חץ
  • תרגיל -תנועה במעגל*
  • תרגיל- תנועה על אליפסה*
  • תרגיל - מהירות לפי גזירה תרגיל פשוט
  • תרגיל - גזירת מיקום למציאת מהירות
  • תרגיל - העתק לפי גזירה