צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הרצאות ותרגילים
  • 1.1 קשר בין המשתנים הקרטזים לפולריים
  • 1.2 כובע וטטה כובע והתלות שלהם בזמן r
  • 1.3 וקטורי המיקום המהירות והתאוצה
  • 1.4 קצת אינטואיציה לנוסחת המהירות
  • 1.5 קצת אינטואיציה לנוסחת התאוצה
  • תרגיל-מסה קשורה עם קפיץ לקיר מסתובב
  • תרגיל - דני מסתובב במעגלים
  • תרגיל - כוח מסתורי בצינור
  • תרגיל - מנוע מושך כדור בתוך דיסקה מסתובבת
  • תרגיל-מכמ מזהה טיל
  • תרגיל - כדור חופשי בתוך צינור מסתובב
  • תרגיל - משוואות לתנועת חלקיק
  • תרגיל - חללית במסלול ספיראלי
  • תרגיל-עכביש הולך על דיסקה מסתובבת
  • תרגיל-מהירות מינימלית ללווין
  • תרגיל - משחק תופסת*
  • תרגיל - שתי מסות מחוברות בחוט בתוך דסקה מסתובבת*
  • תרגיל - רוכב אופנוע*
  • תרגיל - סטודנט ומרצה על גלגל ענק*
  • תרגיל - קרוסלה**
 • תרגיל - רוכב אופנוע
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • תרגיל - קרוסלה
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • תרגילים מסכמים
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---