צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • קואורדינטות פולריות הרצאה
  • 1.1 קשר בין המשתנים הקרטזים לפולריים
  • 1.2 כובע וטטה כובע והתלות שלהם בזמן r
  • 1.3 וקטורי המיקום המהירות והתאוצה
  • 1.4 קצת אינטואיציה לנוסחת המהירות
  • 1.5 קצת אינטואיציה לנוסחת התאוצה
  • תרגיל - דני מסתובב במעגלים
  • תרגיל - כוח מסתורי בצינור
  • תרגיל - מנוע מושך כדור בתוך דיסקה מסתובבת
  • תרגיל - כדור חופשי בתוך צינור מסתובב
 • תרגיל - רוכב אופנוע
  • 2.1 תרגיל - רוכב אופנוע
 • תרגיל - קרוסלה
  • 3.1 קרוסלה - השאלה
  • 3.2 צופה A
  • 3.3 צופה B
  • 3.4 צופה C
  • 3.4 צופה D
 • תרגילים מסכמים
  • 4.1 תרגיל מסכם פשוט
  • 4.2 תרגיל מסכם קשה
  • 4.3 חלקיק תחת כוח
  • 4.4 תרגיל- משוואות לתנועת חלקיק
  • תרגיל- 4.5 סטודנט ומרצה על גלגל ענק
  • תרגיל- שתי מסות מחוברות בחוט בתוך דסקה מסתובבת