צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • שימור אנרגיה ומשפט עבודה ואנרגיה
  • 1.1 הסבר
  • 1.2 איך ניגשים לשאלות
  • 1.3 דוגמא - עגלה במדרון
  • 1.4 תרגיל- מסה נופלת על קפיץ
  • 1.5 תרגיל- שתי מסות מחוברות, מדרון וקפיץ
 • שימור אנרגיה חלק ב'
  • 2.1 חזרה על חלק א
  • 2.2 חלק ב
  • 2.3 דוגמה
 • עבודה של כוח קבוע
  • 3.1 נוסחת העבודה
  • 3.2 דוגמה
  • 3.3 העבודה של שקול הכוחות שווה לסכום העבודות
 • חישוב עבודה לכוח לא קבוע
  • 5.1 הסבר ונוסחה
  • 5.2 דוגמה
  • 5.3 סעיף א
  • 5.4 סעיף ב
  • 5.5 סעיף ג
  • 5.6 סעיף ד
  • 5.7 תרגיל- חישוב עבודה של כוח במסלול מעגלי ואלפטי
 • פיתוח נוסחת עבודה ואנרגיה
  • 6.1 חלק 1 - העבודה של שקול הכוחות שווה לסכום העבודות של כל כוח בנפרד
  • 6.2 חלק 2 - העבודה של שקול הכוחות שווה לשינוי באנרגיה הקינטית
  • 6.3 פיתוח הנוסחה
  • 6.4 ניתוח התנועה מתוך הגרפים שך האנרגיה
 • נקודת שיווי משקל
  • 9.1 נקודות שיווי משקל
  • 9.2 דוגמה - שעון תלוי
  • 9.3 אנרגיה פוטנציאלית בנקודות שיווי משקל
  • 9.4 דוגמה - אנרגיה פוטנציאלית בשיווי משקל
  • 9.5 שיווי משקל בכמה מימדים
  • תרגיל- קפיץ וחרוזים על תיל קשיח מכופף
 • איך בודקים האם כוח הוא משמר
  • 8.1 הסבר
  • 8.2 דוגמה
 • חישוב כוח משמר מאנרגיה פוטנציאלית
  • 7.1 מהם כוח משמר ואנרגיה פוטנציאלית
  • 7.2 הכוח כגרדיאנט של האנרגיה הפוטנציאלית
  • תרגיל -חישוב עבודה מתוך אנרגיה פוטנציאלית
  • תרגיל-נקודה הכי ימנית
  • תרגיל- שני גופים בפוטנציאל אקספונציאלי ריבועי
 • חישוב אנרגיה פוטנציאלית מכוח משמר
  • 10.1 הסבר
  • 10.2 דוגמה
 • תרגילים מסכמים ללא חישוב עבודה של כוח
  • 11.1 שלושה קפיצים
  • 11.2 מסה במדרון משופע עם חיכוך
  • 11.3 קליע ננעץ במסה וקפיץ - תרגיל פשוט
 • תרגילים מסכמים - כולל חישוב עבודה של כוח
  • חוט מושך שתי מסות מחוברות בחוט
  • אינטגרל על כוח בחישוק
  • תרגיל-כוח כפונקציה של מיקום, קפיץ וחיכוך
  • תרגיל- כוח כפונקציה של זמן במישור משופע
 • תרגילים מסכמים כולל קפיצים
  • 13.1 מישור קפיץ וחיכוך
  • 13.2 מסה על מדרון וקפיץ
 • תרגילים מסכמים כולל תנועה מעגלית
  • תרגיל- תרגיל פשוט של מהירות זוויתית כפונקציה של זווית
  • תרגיל- תנאי להשלים סיבוב עם החיכוך במישור משופע
  • תרגיל- צנטרפוגה עם חוט וחוט
  • תרגיל- כדור קטן על כדור גדול
  • תרגיל- טרזן מתנדנד על חבל
  • תרגיל- שני חרוזים על טבעת מתרוממת
  • תרגיל- אדם הולך על דיסקה