צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מהו מתקף והחוק השני של ניוטון
  • 1.1 מהו תנע
  • 1.2 הקשר לחוק השני של ניוטון
 • מתקף
  • 2.1 מתקף הסבר בסיסי
  • 2.2 מתקף של כוח קבוע
  • 2.3 דוגמה לחישוב מתקף
  • 2.4 סכום המתקפים שווה למתקף של הכוח השקול
  • 2.5 דוגמא 2 שני כוחות על גוף
  • 2.6 מתקף של כוח ממוצע
  • 2.7 מתקף של כוח ממוצע דוגמה
  • 2.8 מתקף של כוח לא קבוע
  • 2.9 מתקף סיכום
 • חוק שימור תנע וכוחות חיצוניים
  • 3.1 חוק שימור התנע וכוחות חיצוניים
  • 3.2 הנוסחה של שימור תנע ואיך ניגשים לשאלות
  • 3.3 חוק שימור התנע הסתכלות נוספת
  • 3.4 דוגמה לשימור תנע
  • 3.5 מה קורה כאשר אין שימור תנע
 • סוגי התנגשויות
  • 4.1 סוגי התנגשויות
  • 4.2 התנגשות פלסטית ורתע
  • 4.3 התנגשות אלסטית
  • 4.4 התנגשות אלסטית חזיתית-מצחית
  • 4.5 התנגשות אלסטית חזיתית עם מסות זהות
  • 4.6 התנגשות אלסטית לא חזיתית עם מסות זהות
  • 4.7 מדוע התנגשות פלסטית ורתע אינם משמרים אנרגיה
  • 4.8 סיכום סוגי התנגשויות
  • 4.9 תרגיל, פיזור
 • שימור תנע בהתנגשויות קצרות
  • 5.1 שימור תנע בהתנגשויות קצרות
  • תרגיל-זיקוק מתפוצץ
 • תנע, סיכום
  • 6.1 סיכום תנע
  • 6.2 מקדם תקומה
  • 6.3 דוגמה עם מקדם תקדומה
 • התנגשויות קצרות ללא שימור תנע
  • 7.1 התנגשות קצרה במדרון
  • 7.2 טנק וחיכוך קינטי
 • תרגילים ישנים
  • 8.1 גובה למעבר מכשול לשני כדורים
  • 8.2 מהירות למעבר מכשול לשני כדורים
  • 8.3 לא אלסטי לא פלסטי
  • 8.4 יחסי מסות בהתנגשות אלסטית
  • 8.5 קליע לקפיץ בלי חיכוך
  • 8.6 רתע באקדח
  • 8.7 תנע לבעיטה בכדור
  • 8.8 מהירות למעבר מכשול בפלסטי
  • 8.9 קליע לקפיץ עם חיכוך
 • תרגילים מסכמים
  • תרגיל - פצצה
  • תרגיל - איבוד אנרגיה
  • תרגיל - קליע חודר בול עץ וגורם לסיבוב אנכי (כולל תנועה מעגלית)
  • תרגיל-אדם יורד מכדור פורח
  • תרגיל - מסה על קרונית ואיבוד אנרגיה
  • תרגיל - מסה על שני קרונות
  • תרגיל - מסות שומרות תנע ונדבקות לקיר
  • תרגיל - כדור בקרונית
  • תרגיל - שתי מסות על גלגלת וחוט רפוי
  • תרגיל - מסה מתנגשת במשאית ונופלת
  • תרגיל - רתע בתוך עגלה
  • תרגיל - אדם הולך על עגלה (מכיל תנועה יחסית)
  • תרגיל - אדם על רמפה (מכיל תנועה יחסית)*
  • תרגיל - שני חברים קופצים מרפסודה
  • תרגיל - כדור עולה על מדרון משולש
  • תרגיל- מסה מחליקה בין שני טריזים
  • תרגיל - כדור גולף על כדורסל
  • תרגיל-התנגשות אלסטית זהה בכל המערכות
  • תרגיל- דיסקה מתנגשת בשתי דיסקות זהות
  • תרגיל - סירה יורה פגז על מטרה בקצה השני
  • תרגיל - שרשרת מחליקה משולחן
  • תרגיל - שתי מסות ושני קפיצים