צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הסבר בסיסי על מרכז מסה
  • 1.1 הסבר בסיסי
  • 1.2 דוגמה - מרכז מסה של שני מוטות בזווית
  • 1.3 דוגמה - מרכז מסה של האות נ
  • 1.4 דוגמה - מרכז מסה של F
 • דוגמה מרכז מסה של דיסקה עם חור
  • 2.1 דוגמה מרכז מסה של דיסקה עם חור
 • תנועה לפי הכוחות החיצוניים
  • 3.1 תנועה לפי כוחות חיצוניים
 • שני תרגילים
  • 4.1 נער על סירה
  • 4.2 כדור על קרונית סעיף א
  • 4.3 כדור על קרונית סעיף ב
 • חישוב מרכז מסה של גופים גדולים בעזרת אינטגרל
  • 5.1 חישוב מרכז מסה של גופים גדולים בעזרת אינטגרלים
  • 5.2 חזרה מתמטית על קואורדינטות (הסרטון הופיע גם בפרק של מבוא מתמטי)
 • דוגמאות לחישוב מרכז מסה בעזרת אינטגרלים
  • 6.1 מרכז מסה של מוט עם צפיפות לא משתנה
  • 6.2 מרכז מסה של משולש
  • 6.3 מרכז מסה של שער
  • 6.4 מרכז מסה של גיזרה וחצי דיסקה
  • 6.5 חישוב שטח גיזרה
  • 6.6 מרכז מסה של חצי כדור מלא
  • 6.7 מרכז מסה של חרוט מלא
  • 6.8 דיסקה עם חור
  • 6.9 חצי חישוק ושתי מסות
 • תרגילים מסכמים
  • תרגיל-שני גופים מחוברים בקפיץ נלחצים לקיר
  • מנוע מושך מסה בסירה
  • חרוז מסתובב על חישוק שחופשי לנוע
  • שני גופים על מדרון שנע
  • תרגיל- מסה מתנגשת במסה עם קפיץ