צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הקדמה ופיתוח הנוסחה
  • 1.1 הקדמה
  • 1.2 פיתוח הנוסחה
 • שימוש בנוסחה
  • 2.1 שימוש במקרה של פליטה
  • 2.2 שימוש במקרה של חומר שנכנס
  • 2.3 מקרים מעורבים
  • 2.4 חיכוך במסה משתנה
 • סיכום מסה משתנה
  • 3.1 סיכום מסה משתנה
 • תרגילים נוספים
  • תרגיל-עגלה עם מטף קצף
  • תרגיל-חללית מנתקת מיכלים
  • תרגיל-משפך חול על מסוע
  • תרגיל-בלון
  • תרגיל-משפך על משקל
  • תרגיל-טיפת גשם
  • תרגיל-עגלה עם גשם, משאבה וחיכוך
  • תרגיל-חול נשפך מקרונית
  • תרגיל-דלי מוחזק באוויר
  • תרגיל-חבל מחליק משולחן
  • תרגיל - מרימם חבל ממנוחה
  • תרגיל-שרשרת מחוברת לקורה נופלת
  • תרגיל-צינור משפריץ על אדם*
  • תרגיל-צינור משפריץ מים על עגלה*
  • תרגיל-שרשרת נופלת על מד משקל*