צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הקדמה ופיתוח הנוסחה
  • 1.1 הקדמה
  • 1.2 פיתוח הנוסחה
 • שימוש בנוסחה
  • 2.1 שימוש במקרה של פליטה
  • 2.2 שימוש במקרה של חומר שנכנס
  • 2.3 מקרים מעורבים
  • 2.4 חיכוך במסה משתנה
 • סיכום מסה משתנה
  • 3.1 סיכום מסה משתנה
 • תרגילים נוספים
  • 4.1 גשם לעגלה - תרגיל פשוט
  • 4.2 גשם בזווית - תרגיל פשוט
  • 4.3 משפך חול על מסוע
  • 4.4 בלון
  • 4.5 משפך על משקל
  • 4.6 חללית מנתקת מיכלים
  • 4.7 צינור משפריץ על אדם
  • 4.8 טיפת גשם
  • 4.9 עגלה עם גשם, משאבה וחיכוך
  • 4.10 צינור משפריץ מים על עגלה
  • 4.11 שרשרת נופלת על מד משקל