צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מומנט כוח - הסבר
  • 1.1 מומנט כוח הסבר בסיסי
  • 1.2 בחירת כיוון ציר הz
  • 1.3 דוגמה לחשוב מומנט (מוט)
  • 1.4 מרחק אפקטיבי הסבר
  • 1.5 מרחק אפקטיבי דוגמה
  • 1.6 איזה זווית לבחור
  • 1.7 מציאת הכיוון החיובי - כלל הבורג
  • 1.8 מציאת הכיוון החיובי בצורה אינטואיטיבית
 • מכפלה וקטורית
  • 2.1 מכפלה וקטורית באמצעות דטרמיננטה
  • 2.2 מכפלה וקטורית באמצעות גודל וכיוון (כלל יד ימין)
 • תרגיל - מומנטים על משולש
  • 3.1 סעיף א
  • 3.2 סעיף ב
  • 3.3 סעיף ג
 • פיתוח, מדוע מתייחסים לכוח הכובד כאילו פועל במרכז המסה
  • 4.1 מדוע מתייחסים לכוח הכובד כאילו פועל במרכז המסה (רק לפיזיקאים)
 • משוואת מומנטים
  • 5.1 הסבר על המשוואה
  • 5.2 איך ניגשים לשאלות
  • 5.3 סיכום
 • תרגיל - שני פועלים מחזירים מנשא
  • 6.1 תרגיל - שני פועלים מחזירים מנשא
 • תרגילים מסכמים
  • תרגיל – מוט עומד מחובר לחוט ומשקולת
  • תרגיל - קורה על קיר אנכי
  • תרגיל – מוט נשען על כדור
  • תרגיל - טבלה מעץ
  • תרגיל - שלט בצורת האות ש
  • תרגיל - מסה תלויה על קורה שמחוברת לקיר
  • תרגיל - סולם נשען על קיר
  • תרגיל - אדם עומד על סולם שנשען על קיר
  • תרגיל-מומנטים על שער
  • תרגיל-גגון מוחזק אל קיר
  • תרגיל-מסה על גגון מחליק
  • תרגיל-מטוטלת מתמטית
  • תרגיל-מנוף מדיסקה כפולה
  • תרגיל - אדם על קורה מחזיק בחוט ושתי גלגלות
  • תרגיל - L על מישור משופע*
  • תרגיל - מוט נשען על דף נייר*
  • תרגיל - ערימת קוביות 1
  • תרגיל - ערימת קוביות 2*
  • תרגיל - מוט עם שני מעצורים מגומי**
  • תרגיל - אדם על סולם עם שתי רגליים**