צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הקדמה - גוף קשיח וציר סיבוב
  • 1.1 גוף קשיח - הגדרה
  • 1.2 ציר סיבוב
  • 1.3 סיכום
 • מומנט התמד, הסבר בסיסי וחישוב עבור גוף נקודת
  • 2.1 מומנט התמד הסבר בסיסי וחישוב עבור גוף נקודתי
 • משפט שטיינר
  • 3.1 משפט שטיינר
 • אדטיביות
  • 4.1 הסבר
  • 4.2 דוגמה
 • lz=lx+ly
  • 5.1 lz lx ly
 • סימטריה לz
  • 6.1 סימטריה לz
 • חישוב מומנט ההתמד של דיסקה סביב ציר z
  • 7.1 חישוב מומנט התמד של דיסקה סביב ציר z
  • 8.1 מומנט דסקה סביב ציר X באמצעות אינטגרל
  • 8.2 מומנט דסקה סביב ציר X לפי סכום צירים
 • חישוב מומנט התמד של דיסקה סביב ציר x
  • תרגיל- חישוב אינטגרל של מוט לא אחיד
  • תרגיל- חישוב נוסף מוט בצפיפות לא אחידה
  • תרגיל- שלושה מוטות מחוברים בקצה
  • תרגיל- מסגרת ריבועית
  • תרגיל- מומנט התמד של שער חשמלי
  • תרגיל- מומנט התמד של רייש
  • תרגיל- דיסקה עם חור
  • תרגיל- חצי חישוק ושתי מסות
  • תרגיל- חישוב אינטגרל של ריבוע
  • תרגיל- מומנט התמד של משולש
  • תרגיל- מומנט התמד של כדור מלא
  • תרגיל- מומנט התמד של קליפה כדורית