צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • A
  • יעלה בקרוב
 • מעברי יחידות
  • הערה לגבי דף נוסחאות
  • מעבר בין יחידות, תקציר
  • שיטת עבודה עם יחידות
  • מעברים של יחידות בסיסיות
  • מעברים של יחידות שאינן בסיסיות
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • מעבר יחידות בחזקות
  • תרגיל- סנטי מטר בשלישית
  • ליטר
  • ליטר, דוגמה
  • קוב
  • שנת אור
  • סיכום מעבר בין יחידות
 • סינוס קוסינוס ומה שביניהם
  • פונקציות סינוס קוסינוס וטנגנס
  • דוגמה 1 -חישוב אלפא
  • דוגמה 2 - משולשים שמסורטטים אחרת
  • מציאת ניצב באמצעות היתר וזווית
  • דוגמה-2- מציאת ניצבים
  • משפט פיתגורס
 • נגזרות ואינטגרלים בסיסיים
  • 1.1 נגזרת של פולינום ופעולות בסיסיות
  • 1.2 דוגמה 1
  • 1.3 נגזרת של מכפלה
  • 1.4 דוגמה 2
  • 1.5 משמעות הנגזרת
  • 1.6 נגזרת פנימית וכלל שרשרת
  • 1.7 דוגמה 3-נגזרת פנימית
  • 1.8 דוגמה 4-כלל שרשרת
  • 2.1 אינטגרלים בסיסיים
  • 2.2 דוגמה 1-אינטגרלים בסיסיים
  • 2.3 אינטגרל מסוים
  • 2.4 דוגמה 2-אינטגרל מסוים
  • 2.5 משמעות האינטגרל
  • 2.6 אינטגרל של פונקציות נוספות
  • 2.7 דוגמה 3-אינטגרל של פונקציות נוספות
 • אינטגרל כפול ומשולש
  • אינטגרל כפול
  • אינטגרל משולש
  • אינטגרל משולש-דוגמה 1
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • דוגמה 3
  • דוגמה 4
  • דוגמה 5
  • דוגמה 6
  • דוגמה 7
  • דוגמה 8
  • דוגמה 9
  • דוגמה 10
  • דוגמה 11
 • קואורדינטות ואלמנטים דיפרנציאלים
  • 4.1 מהן קואורדינטות
  • דוגמה-זווית בין וקטורים
  • 4.2 אלמנטים דיפרנציאלים
  • תרגיל -שטח מעגל
  • תרגיל -חישוב נפח גליל
 • צפיפות
  • 5.1 הגדרת צפיפות
  • 5.2 תרגיל- דיסקה עם חור
 • צפיפות אינפיטיסימלית
  • 6.1 אלמנט מסה אינפיטיסימלי
  • 6.2 תרגיל- מוט עם צפיפות לא אחידה
 • חשבון דיפרנציאלי
  • 7.1 נגזרת סתומה**
  • 7.2 אלמנט אורך בהחלפת קאורדינטות**