צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כוח גרר, הסבר ודוגמה עם צנחן
  • 1.1 הסבר
  • 1.2 דוגמה סעיף א
  • 1.3 דוגמה סעיף ב
  • 1.4 דוגמה סעיף ג
  • 1.5 שיטת הפרדת המשתנים לפתרון משוואות דפירנציאליות
 • כוח ציפה
  • 2.1 כוח ציפה
  • תרגיל - שני כדורים קשורים בחוט בתוך המים
 • כוח סטוקס
  • 2.2 כוח סטוקס
 • תרגיל - כדור נזרק לבריכה
  • 3.1 סעיף א
  • 3.2 סעיף ב
  • 3.3 סעיף ג
  • 3.4 סיכום
 • תרגילים מסכמים
  • תרגיל- כוח גרר עם חיכוך קינטי
  • תרגיל- רכבת עוצרת
  • תרגיל- כוח גרר ריבועי במהירות
  • תרגיל- כוח גרר מתכונתי למהירות בשלישית
  • תרגיל- צוללת
  • תרגיל- סירה עם כוח גרר אקספוננציאלי