צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הסבר על כוחות מדומים ומערכת הנעה בקו ישר
  • 1.1 הסבר
  • דוגמה-משקל במעלית
  • תרגיל-מכשיר למדידת תאוצה
  • תרגיל-מכונת אטווד במעלית
  • תרגיל - גלגלות נעות במעלית*
  • תרגיל - מכונית משולשת*
 • תרגיל - גלגלות נעות במעלית
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • תרגיל - מכונית משולשת
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • תרגילים מסכמים (ללא תנועה מעגלית)
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • כוחות מדומים במערכת מסתובבת - הצנטרפוגלי והקוריאוליס
  • 5.1 הסבר על כוחות
  • 5.2 דוגמה על גוף שנע בתנועה מעגלית מנקודת מבט של צופה אינרציאלי (אינו מסתובב)
  • 5.3 אותה הדוגמה מנקודת מבט של צופה המסתובב עם הגוף
  • 5.4 אותה הדוגמה מנקודת מבט של צופה המסתובב במהירות זוויתית שונה מהגוף
 • תרגילים עם הקוריאוליס והצנטריפוגלי
  • תרגיל-מכונית בסיבוב עם קוביה תלויה
  • תרגיל-מטוטלת בתוך תיבה מסתובבת
  • תרגיל-זיגי הולך על השפה של דיסקה מסתובבת
  • תרגיל-יוסי ודני מתמסרים על דיסקה מסתובבת
  • תרגיל-חלקיק במנהרה
  • תרגיל-כדור בצינור מסתובב
  • תרגיל- עכביש מטפס על עץ
  • תרגיל-סירה יורה פגז
  • תרגיל- פגז עם כנפים
  • תרגיל- כדור משוחרר מגג בניין
  • תרגיל-הפרש גבהים בגדות נהר
  • תרגיל -חבילת סיוע לכפר
  • תרגיל- זריקה אופקית עם קוריאוליס ללא הזנחות
  • תרגיל-דיסקה מסתובבת וגוף בתעלה שאינה במרכז