צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הסבר על כוחות מדומים
  • 1.1 הסבר
 • תרגיל - גלגלות נעות במעלית
  • 2.1 סעיף א
  • 2.2 סעיף ב
 • תרגיל - מכונית משולשת
  • 3.1 סעיף א
  • 3.2 סעיף ב
  • 3.3 סעיף ג
  • 3.4 סעיף ד
 • תרגילים מסכמים (ללא תנועה מעגלית)
  • 4.1 כוח מדומה פשוט במעלית
  • 4.2 שליפת מסה מתחת למסה
  • 4.3 אדם דוחף אדם - תרגיל פשוט
  • 4.4 מטוטלת בתאוצה - כוח מדומה
  • 4.5 מוט מושך מסה ליצירת זווית במטוטלת
 • כוחות מדומים במערכת מסתובבת - הצנטרפוגלי והקוריאוליס
  • 5.1 הסבר על כוחות
  • 5.2 דוגמה על גוף שנע בתנועה מעגלית מנקודת מבט של צופה אינרציאלי (אינו מסתובב)
  • 5.3 אותה הדוגמה מנקודת מבט של צופה המסתובב עם הגוף
  • 5.4 אותה הדוגמה מנקודת מבט של צופה המסתובב במהירות זוויתית שונה מהגוף
 • תרגילים עם הקוריאוליס והצנטריפוגלי
  • תרגיל-מכונית בסיבוב עם קוביה תלויה
  • תרגיל-זיגי הולך על השפה של דיסקה מסתובבת
  • תרגיל-יוסי ודני מתמסרים על דיסקה מסתובבת
  • תרגיל-חלקיק במנהרה
  • תרגיל-כדור בצינור מסתובב
  • תרגיל- עכביש מטפס על עץ
  • תרגיל-סירה יורה פגז
  • תרגיל- פגז עם כנפים
  • תרגיל- כדור משוחרר מגג בניין
  • תרגיל-הפרש גבהים בגדות נהר
  • תרגיל- זריקה אופקית עם קוריאוליס ללא הזנחות
  • תרגיל-דיסקה מסתובבת וגוף בתעלה שאינה במרכז