צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • חוקי ניוטון
  • ---רמת תיכון---
  • 1.1 הקדמה, כוח הכובד, נורמל ומתיחות
  • 1.2 חוק ראשון של ניוטון
  • 1.3 עקרון עבודה בבעיות
  • 1.4 דוגמה-גוף תלוי מהתקרה
  • 1.5 דוגמה-גוף תלוי מהתקרה ומהקיר
  • 1.6 מערכות רב גופיות והחוק השלישי של ניוטון
  • 1.7 דוגמה- מסה על מסה
  • 1.8 דוגמה-מסה על מסה על מסה
  • 1.9 החיכוך
  • 1.10 דוגמה-דני מושך במקביל לקרקע
  • 1.11 תרגיל-ירון מושך בזווית
  • 1.12 תרגיל-גוף על שולחן
  • 1.13 תרגיל-כוח תלוי בזמן
  • 1.14 המישור המשופע
  • 1.15 דוגמה-מסה בשיפוע
  • 1.16 תרגיל-מסה בשיפוע ומסה באוויר
  • 1.17 החוק השני של ניוטון
  • 1.18 דוגמה-כוח בזווית 30 מעלות
  • 1.19 דוגמה- מרחק עצירה
  • 1.20 הכוח שמפעיל קפיץ וחוק הוק
  • 1.21 דוגמה 1-קפיץ
  • 1.3 דוגמה 2-קפיץ
  • 1.23 חוק הוק- נוסחה יותר כללית
  • 1.24 דוגמה 3-קפיץ
  • 1.25 חיבור קפיצים במקביל
  • 1.26 תרגיל-מסה עם שלושה קפיצים
  • 1.27 חיבור קפיצים בטור
  • 1.28 הוכחה לחיבור קפיצים בטור
  • 1.29 תרגיל- שלושה קפיצים שוב
  • ---רמת אקדמיה---
  • 2.1 הקדמה
  • 2.2 תרגיל- כוח אופקי תלוי בזמן
  • 2.3 תרגיל - כוח בזווית תלוי בזמן
  • תרגיל-אדם על קרונית על מישור משופע*
  • תרגיל-מספריים חותכות חוט**
  • תרגיל- חבל מחליק משולחן משופע**
 • סטטיקה ללא חיכוך
  • 2.1 מדרון פשוט ללא חיכוך
  • 2.2 נורמלים לכדור בקופסה
  • 2.3 חרוזים על משולש
  • 2.4 מתיחות בחבל מחזיקה אדם
  • 2.5 מתעמל טבעות
  • 2.6 סטטיקה - מסה על שני משולשים
  • 2.7 סטטיקה - מתיחות בחוטים
  • 2.8 מתיחות פשוטה ל3 מסות וגלגלות
 • סטטיקה עם חיכוך
  • 3.1 חיכוך סטטי - הרצאה
  • 3.2 מקדם חיכוך סטטי פשוט
  • 3.3 חיכוך מחזיק מסה במדרון
  • 3.4 מקדם חיכוך מינימלי פשוט
  • 3.6 מסה מקסימלית תלויה
  • 3.7 מסה קשורה על מסה
  • 3.8 מציאת מקדם חיכוך במישור משופע
 • תנועה ללא חיכוך
  • 4.1 אדם דוחף 3 מסות
  • 4.2 מסה גוררת מסות
  • 4.3 שלוש מסות במדרון
  • 4.4 עגלה במישור משופע
  • 4.5 מסה קשורה לשתי מסות על גלגל
  • 4.6 שתי מסות וגלגלת - שני סוגי צירים
  • 4.7 זווית במטוטלת למציאת תאוצה
 • תנועה עם חיכוך
  • 5.1 חיכוך קינטי - הרצאה
  • 5.2 ארבע מסות וחיכוך
  • 5.3 מסות עם חוט מקביל וחוט בזווית
  • 5.4 נורמל בין שתי מסות במדרון
  • 5.5 גודל כוח למסה במהירות קבועה
  • 5.6 מסה נשלפת מתחת למסה
 • צירים לא נוחים
  • 6.1 עגלה במישור משופע בציר לא נוח
  • 6.2 עגלה בשיפוע יורה פגז
  • 6.3 אדם על קרונית על מישור משופע
 • קפיצים והכוח האלסטי
  • 7.1 הכוח האלסטי
 • גלגלות נעות ומכפלי כוח
  • גלגלות וגזירה בזמן של אורך החוט
  • תרגיל-אחת תלויה מהתקרה ואחת על שולחן
  • תרגיל-מערכת גלגלות מסובכת
 • תרגילים נוספים
  • 9.1 חרוז על מיתר בתוך מעגל
  • 9.2 מספריים חותכות חוט
  • 9.3 שרשרת מונחת על מישור חלק
  • 9.4 גרירת מסה בזווית להקטנת חיכוך
  • 9.5 אדם מושך גלגלות נעות
  • 9.6 אינטגרל לכוח משתנה בזמן וחיכוך
  • חיכוך של סכום נורמלים
  • חיכוך ממסילה ומרצפה
  • כוח מושך גלגלת נעה ושתי מסות
  • כוח מושך מדרון ועליו מסה
  • מסה על מסה עם חיכוך
  • שתי מסות, גלגלת נעה וכוח חיצוני