צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • חוקי ניוטון
  • ---רמת תיכון---
  • 1.1 הקדמה, כוח הכובד, נורמל ומתיחות
  • 1.2 חוק ראשון של ניוטון
  • 1.3 עקרון עבודה בבעיות
  • 1.4 דוגמה-גוף תלוי מהתקרה
  • 1.5 דוגמה-גוף תלוי מהתקרה ומהקיר
  • 1.6 מערכות רב גופיות והחוק השלישי של ניוטון
  • 1.7 דוגמה- מסה על מסה
  • 1.8 דוגמה-מסה על מסה על מסה
  • 1.9 החיכוך
  • 1.10 דוגמה-דני מושך במקביל לקרקע
  • 1.11 תרגיל-ירון מושך בזווית
  • 1.12 תרגיל-גוף על שולחן
  • 1.13 תרגיל-כוח תלוי בזמן
  • 1.14 המישור המשופע
  • 1.15 דוגמה-מסה בשיפוע
  • 1.16 תרגיל-מסה בשיפוע ומסה באוויר
  • 1.17 החוק השני של ניוטון
  • 1.18 דוגמה-כוח בזווית 30 מעלות
  • 1.19 דוגמה- מרחק עצירה
  • 1.20 הכוח שמפעיל קפיץ וחוק הוק
  • 1.21 דוגמה 1-קפיץ
  • 1.3 דוגמה 2-קפיץ
  • 1.23 חוק הוק- נוסחה יותר כללית
  • 1.24 דוגמה 3-קפיץ
  • 1.25 חיבור קפיצים במקביל
  • 1.26 תרגיל-מסה עם שלושה קפיצים
  • 1.27 חיבור קפיצים בטור
  • 1.28 הוכחה לחיבור קפיצים בטור
  • 1.29 תרגיל- שלושה קפיצים שוב
  • ---רמת אקדמיה---
  • 2.1 הקדמה
  • 2.2 תרגיל- כוח אופקי תלוי בזמן
  • 2.3 תרגיל - כוח בזווית תלוי בזמן
  • תרגיל-אדם על קרונית על מישור משופע*
  • תרגיל-מספריים חותכות חוט**
  • תרגיל- חבל מחליק משולחן משופע**
 • נושא ישן
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • נושא ישן 2
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • נושא ישן 3
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • נושא ישן 4
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • נושא ישן 5
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • נושא ישן 6
  • ---הסרטונים בנושא הועברו---
 • גלגלות נעות ומכפלי כוח
  • גלגלות וגזירה בזמן של אורך החוט
  • תרגיל-אחת תלויה מהתקרה ואחת על שולחן
  • תרגיל-מערכת גלגלות מסובכת
 • תרגילים נוספים
  • תרגיל-זווית אופטימלית למשיכה
  • תרגיל-מטוטלת במכונית
  • תרגיל-מסה של 4 על עגלה של 10
  • תרגיל-מסה מחליקה על עגלה
  • תרגיל-מסה צמודה למשאית
  • תרגיל-קופסה בין מדרונים
  • תרגיל-זריקה אופקית על מישור משופע
  • תרגיל -כוח דוחף שתי קופסאות צמודות
  • תרגיל-גוף על גוף במישור משופע
  • תרגיל-גליל על שני ארגזים
  • תרגיל-כוח דוחף גוף על גוף
  • תרגיל-מסה על מסה מחוברות בגלגלת
  • תרגיל-זמן לעלות ולרדת מדרון עם חיכוך
  • תרגיל-גוף על גוף וכוח מושך
  • תרגיל-תיבה על מכונית משולשת
  • תרגיל-כדור בתא מטען משופע