צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הגדרות, ציר סיבוב ותנע קווי
  • 1.1 גוף קשיח - הגדרה (מופיע גם במומנט התמד)
  • 1.2 ציר סיבוב (מופיע גם במומנט התמד)
  • 1.3 סיכום (מופיע גם במומנט התמד)
  • 1.4 תנע של גוף קשיח
 • תנע זוויתי של גוף קשיח
  • תנע זוויתי של גוף קשיח
  • תרגיל - כדור מתנגש בדיסקה
  • תרגיל - אדם קופץ מדיסקה
  • תנע זוויתי של תנועה משולבת
  • דוגמה - תנע זוויתי של תנועה משולבת
  • תרגיל - שלושה כדורים
  • תרגיל- מסה נפרדת ממוט עם שני מסות
  • תרגיל- שתי מסות מחוברות מסתובבות ומתנגשות בשלישית
 • אנרגיה סיבובית של גוף קשיח
  • 3.1 אנרגיה סיבובית של גוף קשיח
  • 3.2 אנרגיה סיבובית של גוף קשיח - סיכום
  • 3.3 תרגיל - מוט מסתובב
  • 3.4 תרגיל - דיסקה מחוברת למוט נופלת ממצב אנכי
  • 3.5 פיתוח עבור תנועה מורכבת שאינה סביב מרכז המסה
  • 3.6 תרגיל - כדור פוגע במוט שתלוי מהתקרה (כולל תנז)
  • 3.7 תרגיל - מסה מתנגשת בשתי מסות המחוברות במוט (כולל תנז)
 • ניתוח לפי כוחות ומומנטים וגלגול ללא החלקה
  • 4.1 טבלת השוואה
  • 4.2 גלגול ללא החלקה
  • 4.3 איך ניגשים לשאלות
  • 4.4 דוגמה - כדור על מדרון משופע
  • 4.5 בחירת ציר הסיבוב בתחתית הגלגל
  • 4.6 חוט לא מחליק על גלגלת
  • 4.7 תרגיל - גלובוס
  • 4.8 תרגיל - יויו במישור מחובר למסה
  • 4.9 תרגיל - מוט אופקי נופל
  • 4.10 גלגול ללא החלקה על משטח נע
  • 4.11 תרגיל - משטח מלמעלה ומשטח מלמטה
 • גלגול עם החלקה
  • 5.1 גלגול עם החלקה
  • 5.2 תרגיל - כדור מחליק ללא סיבוב
  • 5.3 תרגיל - כדור מסתובב מונח על רצפה
 • תרגילים מסכמים
  • 6.1 חישוק מתגלגל מחבל
  • 6.2 מסות וגלגלת
  • 6.3 שתי דיסקות שונות במדרון
  • 6.4 שני חישוקים מתגלגלים מחבל
  • 6.5 מצמד
  • 6.6 הילוכי אופניים
  • 6.7 מכה בכדור ללא החלקה
  • 6.8 חוט מושך דיסקה ללא החלקה - תרגיל פשוט
  • 6.9 מחליקה על קרח סוגרת ידיים
  • 6.10 מחליקות על קרח - תרגיל פשוט
  • 6.11 גלגול עם החלקה
  • 6.12 מוט משוחרר בזווית פוגע במסה
  • 6.13 עפרון נופל
  • 6.14 מוט מכופף וממוסמר
  • 6.15 צמד לוליינים בטרפז
  • 6.16 מוט מתגלש - מציאת מהירות
  • 6.17 יויו מתגלגל (חוט מלמעלה)
  • תרגיל- גליל בתוך גליל
  • תרגיל-תיבה מתנגשת באבן
  • תרגיל-שני גלילים מחוברים בחוט על מדרון משופע
 • תרגילים מסכמים כולל פרסציה
  • 7.1 מטבע בזווית
  • תרגיל- גלגל קשור בחוט עם זווית