צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מבוא מתמטי
  • 1.0 --- הקדמה למבוא מתמטי
  • 1.1 הקדמה למבוא מתמטי
  • 2.0 --- מעברי יחידות
  • 2.1 מהן יחידות
  • 2.2 מעבר יחידות לא פיזיקלי
  • 2.3 מעבר יחידות פיזיקלי
  • 2.4 מעבר יחידות עם חזקות
  • 2.5 ממהירות הקול לקמש
  • 3.0 --- סינוס קוסינוס ומה שבניהם
  • 3.1 הפונקציות הטריגונומטריות
  • 3.2 מעגל הטריגו מבוא
  • 3.3 מעגל הטריגו המשך
  • 4.0 --- קואורדינטות ואלמנטים דיפרנציאליים
  • 4.1 מהן קואורדינטות
  • 4.2 אלמנטים דיפרנציאלים
  • 4.3 תרגיל -שטח מעגל
  • 4.4 תרגיל -חישוב נפח גליל
  • 5.0 --- צפיפות
  • 5.1 הגדרת צפיפות
  • 5.2 תרגיל- דיסקה עם חור
  • 6.0 --- צפיפות אינפיטיסימלית
  • 6.1 אלמנט מסה אינפיטיסימלי
  • 6.2 תרגיל- מוט עם צפיפות לא אחידה
  • 7.0 --- חשבון דיפרנציאלי
  • 7.1 נגזרת סתומה
  • 7.2 אלמנט אורך בהחלפת קאורדינטות