צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הצגה פרמטרית של ישר
  • שיעור - הצגה פרמטרית של ישר
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
 • מצב הדדי בין ישרים
  • שיעור - מצב הדדי בין ישרים
  • שיעור - זיהוי מצב הדדי בין ישרים
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
 • הצגה פרמטרית של מישור
  • שיעור - הצגה פרמטרית של מישור
  • שאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43
  • שאלה 44
  • שאלה 45
  • שאלה 46
 • משוואת מישור
  • שיעור - משוואת מישור
  • שאלה 47
  • שאלה 48
  • שאלה 49
  • שאלה 50
 • מעברים בין הצגה פרמטרית של מישור ומשוואת מישור
  • שיעור - מעבר מהצגה פרמטרית למשוואת מישור
  • שיעור - מעבר ממשוואת מישור להצגה פרמטרית של מישור
  • שאלה 51
  • שאלה 52
  • שאלה 53
  • שאלה 54
  • שאלה 55 סעיף א
  • שאלה 55 סעיפים ב-ג
 • מישורים המקבילים לצירים
  • שיעור - מישורים מיוחדים
  • שאלה 56
  • שאלה 57
 • מצב הדדי בין ישר ומישור
  • שיעור - מצב הדדי בין ישר למישור ופתרון שאלה 58
  • שאלה 59
  • שאלה 60
  • שאלה 61
 • מצב הדדי בין מישורים
  • שיעור - מצב הדדי בין מישורים
  • שאלה 62
  • שאלה 63
 • ישר חיתוך בין מישורים
  • שיעור - מציאת ישר חיתוך בין מישורים ופתרון שאלה 64
  • שאלה 65
  • שאלה 66
  • שאלה 67
  • שאלה 68
  • שאלה 69
 • חישובי זוויות שונות
  • שיעור - חישובי זוויות
 • זווית בין שני ישרים
  • שיעור - חישוב זווית בין ישרים
  • שאלה 70
  • שאלה 71
  • שאלה 72 סעיף א
  • שאלה 72 סעיף ב
  • שאלה 72 סעיף ג
  • שאלה 73
 • זווית בין ישר ומישור
  • שיעור - חישוב זווית בין ישר למישור
  • שאלה 74
  • שאלה 75
  • שאלה 76
 • זווית בין שני מישורים
  • שיעור - חישוב זווית בין מישורים
  • שאלה 77
  • שאלה 78
  • שאלה 79
 • חישובי מרחקים
  • שיעור - מרחקים
 • מרחק בין שתי נקודות במרחב
  • שיעור - חישוב מרחק בין שתי נקודות במרחב
  • שאלה 80
 • מרחק בין נקודה לישר
  • שיעור - חישוב מרחק בין נקודה לישר
  • שאלה 81
  • שאלה 82
  • שאלה 83
 • מרחק בין נקודה למישור
  • שיעור - חישוב מרחק בין נקודה למישור
  • שאלה 84
  • שאלה 85
  • שאלה 86
 • מרחק בין ישרים מקבילים
  • שיעור - חישוב מרחק בין ישרים מקבילים
  • שאלה 87
  • שאלה 88
 • מרחק בין ישר למישור
  • שיעור - חישוב מרחק בין ישר למישור
  • שאלה 89
  • שאלה 90
 • מרחק בין מישורים מקבילים
  • שיעור - חישוב מרחק בין מישורים מקבילים
  • שאלה 91
  • שאלה 92
  • שאלה 93
  • שאלה 94
 • מרחק בין ישרים מצטלבים
  • שיעור - חישוב מרחק בין ישרים מצטלבים
  • שאלה 95
  • שאלה 96
  • שאלה 97
 • סיכום מרחקים
  • שיעור - מרחקים - סיכום
 • שאלות מסכמות בוקטורים
  • שיעור - הסבר כללי על שאלות מסכמות
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 2 סעיף ג
  • שאלה 2 סעיף ד
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף ג
  • שאלה 4 סעיף א
  • שאלה 4 סעיף ב
  • שאלה 4 סעיף ג
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10 - דרך א
  • שאלה 10 - דרך ב