צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • בעיות קיצון תחת אילוץ - הסבר כללי
  • בעיות קיצון תחת אילוץ - מתכון לפתרון
  • בעיות קיצון תחת אילוץ - דוגמה 1
  • בעיות קיצון תחת אילוץ - דוגמה 2
  • הערת סימון חשובה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5 א
  • שאלה 5 ב
  • שאלה 6 א
  • שאלה 6 ב
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13